Om selskapet

Uni-K er en bedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vårt mål er å være en inkluderende arbeidsplass, med et unikt utvalg av spennende fagområder, yrker og tjenestetilbud.

En jobb er en viktig del av et godt liv, uansett funksjonsnivå. Et sted utenfor hjemmet du kan føle tilhørighet til. Noe som både utfordrer deg og gir deg mestringsfølelse i hverdagen.  

Det ordinære arbeidsmarkedet er ikke åpent for alle, og noen faller utenfor. Uni-K sin oppgave er å skape en inkluderende arbeidsplass der de kalde markedskreftene som dominerer næringslivet tines av medmenneskelig varme og omsorg. Vi jobber for at de som faller utenfor også kan få oppleve gleden og den personlige veksten en god jobb gir. Hver dag ser vi hvor mye dette betyr for våre ansatte, og vi er stolte av det som hver enkelt i bedriften får til. Dessuten er vi takknemlige over å få jobbe i et miljø som er preget av disse flotte verdiene.  

Uni-K er et tilbud i NAV sin tiltakskjede og vi skal ansette personer som av ulike årsaker trenger en tilrettelagt jobb.    

Vi skal tilrettelegge arbeidsoppgavene og tilpasse produksjonen i forhold til opplæring og funksjonsdyktighet. Dette stiller store krav til bedriften.  

Vi er ca. 115 ansatte. Av disse er 85 ansatt i tilrettelagt arbeid.    

Vi har yrker og oppgaver innen vaskeri, hage, hjelpemidler, renhold, transport, makulering, søm, mekanisk, kantine/catering og kafé. Både private kunder samt bedrifter bruker våre tjenester. Vi tilbyr alt fra mekaniske oppdrag og hagearbeid, til catering og håndarbeid – samt mye mer.

Vi har også flotte og moderne kursfasiliteter og lokaler for minnestund, hvor man blir godt ivaretatt og får personlig tilrettelegging.

I tillegg driver vi den flotte kafeen Tre Stuer i Haugesund sentrum, hvor vi serverer sunn, delikat og fargerik mat. Her har vi også egen butikk, hvor vi selger egenproduserte varer.

I alle våre ulike avdelinger jobber vi med fokus på kvalitet og bærekraft. Bedriften er ISO-sertifisert både på produksjon og miljø.

Om VTA

Uni-K er et tilbud i Nav’s tiltakskjede, og er heleid av Haugesund kommune. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidstilbud for deg som har eller i nær fremtid innvilges uføretrygd, men som med tilrettelegging kan være en del av arbeidslivet.

Kvalitets- og miljøpolitikk

Kvalitet

 • Uni-K AS skal være en foretrukket samarbeidspartner i tiltaksarbeid, produkter og tjenester.
 • Dette skal sikres gjennom kontinuerlige forbedringer og informasjonsflyt i bedriften.
 • Satsing på medarbeiderne gjennom HMS og individuell utvikling skal sikre god kvalitet.
 • Fokus på avviksrapportering og løsningsfokusert tilnærming på alle områder.
 • Bedriften skal være kundefokusert, og tilstrebe seg å finne gode løsninger tilpasset den enkelte kunde i tiltaksarbeid, produksjon og tjenester.
 • Kvaliteten skal være i henhold til gjeldende lover, regler og spesifikasjoner.
 • Bedriften skal inneha kvalitetssystemer som tilfredsstiller kundenes krav.
 • NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 Sertifikatnummer 1785

Miljø

 • Vurdering av bedriftens belastning på ytre og indre miljø skal være høyt prioritert.
 • Kontinuerlig vurdering om produkter og prosesser kan optimaliseres for mindre miljøbelastning.
 • Leverandører skal informeres om Uni-Ks miljøpolitikk, og miljø skal være en viktig faktor i valg av leverandører.
 • Bedriften skal ha godkjent miljøsertifisering.

Bærekraftsmål

Vi har i strategiplanen vår fokus på to av FN sine bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet. Vi skal ha fokus på 24 timers mennesket og gi opplæring og veiledning i god helse, matglede og livskvalitet. Vi har en inspirerende kantine som serverer sunn mat, og det blir lagt opp til ulike former for trening og aktivitet i løpet av arbeidsdagen. Kafeen vår Tre stuer serverer sunn og ren mat laget fra bunnen av. Mye frukt, grønnsaker og plantebasert fokus gir grønn glede og fargerik mat som inspirerer til et bærekraftig kosthold.

Bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid til alle. Vi skal har arbeidsoppgaver som er passe utfordrende slik at alle opplever mestring og utvikling. Vi har fokus på variasjon i arbeidsoppgaver, og arbeidet skal gjenspeile det lokale næringslivet slik at vi legger til rette for godt samarbeid med lokalmiljøet vårt. Vi har som mål å handle våre råvarer og tjenester lokalt.

For spørsmål rundt drift eller andre henvendelser:
Merethe Endresen
Daglig leder
+47 990 27 474
merethe.endresen@uni-k.no