Vaskeri

Vaskeriet er vår største avdeling, og er et ISO-godkjent barrierevaskeri som leverer helsevask, samt vasker sengeklær og uniformer til sykehjem og institusjoner i Haugesund, Tysvær, Utsira og andre helseinstitusjoner.

Vaskeriet har stort fokus på bærekraft, hvor blant annet gjenbruk og reparasjoner er en viktig del av det.