Jobb med oss

Å jobbe i Uni-K

Uni-K er en bedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det er et arbeidstilbud for deg som har eller i nær fremtid innvilges uføretrygd, men som med tilrettelegging kan være en del av arbeidslivet.

Vi er rundt 120 ansatte, hvorav 90 er ansatt i VTA. Her er vi alle kolleger om vi er ansatt i tilrettelagt arbeid eller er veiledere. Vi har yrker og oppgaver innen vaskeri, hage, hjelpemidler, renhold, transport, makulering, søm, mekanisk, kantine/catering og kafé.

Gled deg til å gå på jobb!

Det er særlig tre ting som gjør det kjekt å komme på jobb i Uni-K;

 • Miljøet du er en del av, som både er sosialt, hyggelig og produktivt
 • Motivasjonen du får av å jobbe med meningsfulle og viktige oppgaver
 • Mestringsfølelsen du opplever av å utføre – og mestre – ulike utfordringer

Arbeidsglede er en av våre desidert største og viktigste jobbmotivasjoner. Å finne mening i oppgavene man skal løse, og kjenne at vi mestrer det vi holder på med. Hos Uni-K er det akkurat det som gjør at du gleder deg til å gå på jobb. Den personlige veksten og utviklingen hver og en opplever, og at du faktisk ser hvor meningsfulle og viktige arbeidsoppgavene er.

Vi tilbyr:

 • Et godt sosialt miljø
 • God utvikling og mestringsfølelse
 • Spennende og praktiske arbeidsoppgaver
 • En variert arbeidshverdag
 • Et unikt utvalg av spennende fagområder og yrker på én og samme arbeidsplass

Jobb med oss spørsmål

 • Kontakt enten faglig leder Anne Knutsen på anne.knutsen@uni-k.no, eller din Nav-veileder.

 • Du må ha uføretrygd og behov for tilrettelegging, samt kunne delta i produksjonen for å arbeide hos oss. Om du er usikker kan du kontakte din veileder på Nav.

 • Du kan inngå en avtale om hospitering i bedriften i en kort periode før du avgjør om du vil søke.

Ofte stilte spørsmål