Om VTA

Uni-K er et tilbud i Nav’s tiltakskjede, og er heleid av Haugesund kommune. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidstilbud for deg som har eller i nær fremtid innvilges uføretrygd, men som med tilrettelegging kan være en del av arbeidslivet.

I VTA blir du ansatt i henhold til arbeidsmiljøloven, og har dermed samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet.

På Uni-K har vi yrker og oppgaver innen vaskeri, hage, hjelpemidler, renhold, transport, makulering, søm, mekanisk, kantine/catering og kafé. Alle avdelingene våre har ordinære og viktige oppgaver, og vi tilbyr tjenester både til bedrifter og private kunder.

Tilrettelegging og utvikling
Hos oss får alle ansatte tilrettelegging og oppfølging av våre arbeidsveiledere. Vi har årlige medarbeidersamtaler, der vi sammen setter opp mål som er knyttet opp imot den avdelingen du er ansatt i. Ansatte får dermed gode muligheter for utvikling både innen produksjonen og det personlige.

Vi har kurs for alle to ganger i året, samt felles julebord. Vår flotte kantine tilbyr sunn og god lunsj og middag hver dag, og er et fint treffpunkt i løpet av dagen.

Her kan du finne mer informasjon om selve søknadsprosessen og hvordan du søker.