Nyheter

Kåre Veland (28) er en av våre trofaste ansatte, som har jobbet i vaskeriet helt siden 2012. Nå jobber han også innimellom på Tre Stuer, og liker godt variasjonen i arbeidsoppgaver.