Hjelpemiddel

Hjelpemiddelavdelingen har kommunen som kunde, og leverer ut og henter inn hjelpemidler.

De vasker og renser alt som kommer inn, foretar reparasjoner, og holder lager for kommunens hjelpemidler.

Avdelingen foretar også distribusjon av hjelpemidler fra NAV på vegne av kommunen, og monterer blant annet hørselsutstyr fra NAV.