Me vil og me kan

180 personer sysselsatt
7.000 hjelpemidler distribuerer hvert år
200.000 frukt pakkes og distribureres hvert år
60.000 kg papir hentes og makuleres hvert år
1,1 millioner plagg inn og ut av vaskeriet hvert år
35.000 smørbrød lages hvert år

Kort om Uni-k

Uni-K er et tilbud i NAV’s tiltakskjede, og er heleid av Haugesund kommune. Bedriften skal gi tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne som ikke uten videre kan formidles til det ordinære arbeidsmarked. I tillegg tilbyr vi dagplasser for Haugesund kommune.

Visjon

Vi inspirerer til arbeidsglede, mestring og utvikling.

Våre Tjenester

Vis alle tjenester