– Årets vekstbedrift 2022!

Pressemelding:
Uni-K AS er kåret til Årets Vekstbedrift!
Prisen ble delt ut under ASVLs Høstkonferanse i Oslo 1. november, der 200 ledere og andre nøkkelpersoner fra vekst- og attføringsbedrifter over hele landet var samlet. Prisen deles ut årlig, og går til en bedrift som utmerker seg i bransjen. Den er på 50.000 kroner.
-Uni-K er en tydelig stemme i kampen for å gjøre arbeid mulig for alle, sa styreleder i ASVL, Victor Norman, da han delte ut prisen til daglig leder Merethe Endresen.
Uni-K får prisen blant annet fordi bedriften så tydelig setter det enkelte mennesket først.
-Uni-K samarbeider tett med eierkommunene og lokalsamfunnet for å finne nye jobbmuligheter og utvikling for den individuelle medarbeider, sa Norman.
Haugesundsbedriften har nesten 100 ansatte med tilrettelagt arbeid, og er dermed en storbedrift i ASVL-sammenheng.
ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for 200 vekst- og attføringsbedrifter over helelandet. Bedriftenes samfunnsoppgave er å gjøre arbeid mulig for alle.