Kan eleven ha praksis og senere jobb både på Uni-K og ordinær bedrift?

Det er mulig å ha praksis to steder for å kartlegge hva som passer best. Mot slutten av skolegangen bør det tas en vurdering på hvor en skal fortsette etterpå, og evt. søke en av plassene.