Kan elever få praksis?

Ja, elever som har behov for tilrettelagt undervisning og arbeid, kan få praksis hos oss faste dager fra de går 2. året på Vgs. Yngre elever enn dette kan få utplassering enkeltdager eller uker. Fra 3. året kan praksisen vurderes å utvides fra en til to dager, om det ser ut som arbeid i VTA er aktuelt.