Får jeg lønn?

Lønn i VTA er ikke en rettighet, da de som jobber her har uføretrygd. Vi har likevel en motivasjonslønn. Alle nyansatte starter på samme lønn og har mulighet til å stige etter hvert.