Kan jeg prøve litt før jeg bestemmer meg?

Du kan inngå en avtale om hospitering i bedriften i en kort periode før du avgjør om du vil søke.