Hvem kan få jobb i VTA?

Du må ha uføretrygd og behov for tilrettelegging, samt kunne delta i produksjonen for å arbeide hos oss. Om du er usikker kan du kontakte din veileder på Nav.