Bærekraft og godt naboskap

Vi liker bærekraft!  Og samarbeid!  Vår gode nabo Dekk 1 er en av våre samarbeidspartnere, her får vi dekk som er ferdige på veien. Disse blir upcyclet til føyser hos oss og får nytt liv på lekeplasser fra Norsk Lek og Park. Da blir både Uni-K, Dekk 1 og Norsk lek og park fornøyde. Vi heier på bærekraft, miljø og gode naboskap!