Covid 19 – Info VTA

Infoskriv om igangsatte tiltak i forhold til koronapandemien.

 12. mars ble store deler av samfunnet stengt ned pga Covid-19 utbruddet. Vi hadde allerede flere dager før satt i gang mer omfattende hygienetiltak enn det vi pleier til vanlig.
Vi har vanligvis gode tiltak fra før. Mange av våre ansatte er gode på oppfølging av hygiene i og med at vi både har barrierevaskeri og stor produksjon i kantina.
12. mars ble arbeidsplassen stengt for mange av våre ansatte i varig tilrettelagt arbeid (VTA).
Vi fikk anledning til å ha i jobb kun det antall som var nødvendig for å opprettholde kritiske arbeidsoppgaver for samfunnet som vaskeridriften, middagskjøringen for kommunen, hjelpemiddellageret og kjøringen for Helsefonna. Etter noen dager kom det en oppmykning om at vi som arbeidsgiver kunne risikovurdere om enkelte andre ansatte burde være på jobb.

Den 20.04 kom det ytterligere oppmykning og flere fikk komme tilbake på jobb, mange i lavere stillingsprosent enn det de har til vanlig.
Når så mange skulle komme tilbake på jobb oppdaterte vi hygienetiltakene noe.
De ekstra tiltakene som er satt i gang er:

Hygienetiltak

 • Enda hyppigere håndvask og desinfisering av hender.
 • Egne rutiner for håndvask i hver avdeling både inne og ute.
 • Avdelingsvis/gruppevis undervisning i hygienetiltak, spesielt håndvask.
 • Informasjon om hygienerutiner på alle infoskjermer i bedriften.

Renhold

 • Oftere vask og desinfisering av dørhåndtak og flater
 • Laget skriftlige rutiner for renhold

Redusert kontakt

 • Oppmåling av arbeidsstasjoner slik at vi kan holde tometersregelen.
 • Oppmåling av steder der det oppstår kø, spesielt i kantina.
 • Hilserutiner foregår uten klemming og fysisk kontakt
 • Lunsjtallerken med fordelt mat til hver enkelt, innpakka i folie.
 • Delte pauser slik at vi kan ha to meter mellom hver person -tatt bort stoler.
 • Oppslått vann i glass slik at ikke alle tar i vannkanna.
 • Utsatt oppstart/avslutningstidspunkt slik at ikke alle møtes samtidig både i foajè og evt. buss.
 • Fordelt ansatte på dager og klokkeslett slik at vi klarer å holde tometersregelen på arbeidsstasjoner.
 • Kun helt nødvendig besøk mellom avdelinger.
 • Ingen møteaktivitet -kun avdelingsledermøter for å utveksle info og oppdatere hverandre. Tometersregelen gjelder, selvsagt.
 • Ikke flere enn 5 stk i grupper når vi er ute av huset.
 • Stengt for besøkende
 • Ingen utleie av lokaler

For ansatte

 • Forkjølte/syke personer skal ikke møte på jobb.
 • Holde avstand i pauser
 • Prøve å begrense bruk av offentlige transportmidler
 • Ha ukentlig kontakt på telefon til de som er hjemme.

Med gode og store lokaler pluss god organisering mener vi at vi har en god, trygg og forsvarlig arbeidsplass.
Vi er stolte over alle de viktige arbeidsoppgavene bedriften vår utfører og vi er svært stolte over flinke, fleksible ansatte. Vi føler at vi er med på den store dugnaden landet vårt utfører i disse tider -både de som er på jobb og de som må holde seg hjemme.
Vi gleder oss veldig til å være tilbake til normalen når den tid kommer!

 

 

Publisert:23. april 2020