Covid 19 – Info dagtilbudet

Infoskriv om igangsatte tiltak i forhold til koronapandemien.

12. mars ble store deler av samfunnet stengt ned pga Covid-19 utbruddet. Vi hadde allerede flere dager før satt i gang mer omfattende hygienetiltak enn det vi pleier til vanlig.
Vi har vanligvis gode tiltak fra før.
Vi har, som mange av dere vet, ett påvist tilfelle av viruset blant personalet vårt. De som hadde vært i nærkontakt med henne ble satt i karantene. Dette gjaldt flere av våre deltagere og personale.
Vi omorganiserte en stor del av personalet vårt ut i boligene der det var behov. Dette for å begrense antall hjelpere for den enkelte bruker.
Avdelingen er grundig vasket ned og renholdet blir opprettholdt av nye og strengere rutiner.
Dagtilbudet er fortsatt kun åpent for de som bor alene, hjemme med foreldre eller i BPA. Ny status blir tatt 4. mai.

De ekstra tiltakene som er satt i gang er:

Hygienetiltak

 • Enda hyppigere håndvask og desinfisering av hender
 • Egne rutiner for håndvask i hver avdeling både inne og ute
 • Informasjon om hygienerutiner på alle infoskjermer i bedriften

Renhold

 • Oftere vask og desinfisering av dørhåndtak og flater
 • Laget skriftlige rutiner for renhold

Redusert kontakt

 • Oppmåling av steder der det oppstår kø, spesielt i kantina.
 • Vi er organisert i små grupper på 5 personer.
 • Hilserutiner foregår uten klemming og fysisk kontakt
 • Ingen mat tilberedt i fellesskap.
 • Delte pauser slik at vi kan ha to meter mellom hver person.
 • Kun helt nødvendig besøk mellom avdelinger.
 • Ingen møteaktivitet -kun avdelingsledermøter for å utveksle info og oppdatere hverandre. Tometersregelen gjelder, selvsagt.
 • Ikke flere enn 5 stk i grupper når vi er ute av huset – Når vi er ute av huset holder vi avstand. Vi legger vekt på at det er viktig å komme seg ut i denne perioden og prioriterer det foran andre aktiviteter.
 • Forkjølte/syke personer skal ikke møte på jobb.
 • Holde avstand i pauser
 • Prøve å begrense bruk av offentlige transportmidler
 • Stengt for besøkende
 • Ingen utleie av lokaler

Med gode og store lokaler pluss god organisering mener vi at vi har en god, trygg og forsvarlig arbeidsplass.
Vi er opptatt av at vi skal ha så normale dager som mulig og tilby et hyggelig og trygt tilbud. Det er viktig at vi ser hverandre og bidrar til gode dager for hver enkelt.
Det beste hadde vært å ønske alle velkommen igjen. Vi vet at det er krevende å kun være hjemme. Å ha en plass å komme til og bidra, er noe alle trenger.
Men slik situasjonen er så håper vi på forståelse for at det er slik det må være nå.
Vi er svært stolte over flinke, fleksible ansatte og deltakere. Vi føler at vi er med på den store dugnaden landet vårt utfører i disse tider -både de som er på jobb og de som må holde hjemme.
Vi gleder oss veldig til å være tilbake til normalen når den tid kommer!

 

 

 

Publisert:23. april 2020