Bli lærekandidat eller lærling

Uni-K AS er en bedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid til personer med nedsatt arbeidsevne og som ikke uten videre kan formidles til det ordinære arbeidslivet.

 

Nå har vi utvidet tilbudet vårt og kan tilby læreplass for lærekandidater og ordinære lærlinger i 6 fag:

• Institusjonskokk

• CNC-operatør

• Sveising

• Vaskerifaget

• Logistikkfaget

• Helse- og omsorgsarbeiderfaget

Uni-K er medlem i Opplæringskontoret Opptek og i Lærlingekompaniet.

Tilrettelagt arbeid for hvem?

Ungdommer som har utfordringer med å sluttføre opplæringstiden på egen hånd. Både lærekandidater og ordinære lærlinger er aktuelle for våre tilbud.

Hva er forskjellen på en lærling og en lærekandidat?En lærling skal nå alle fagene i læreplanen, mens lærekandidaten sikter mot arbeidsoppgaver innenfor en avgrenset del av læreplanen. Variasjonene kan være store fra elev til elev. Noen kan nå alle målene i VG3 læreplanen, mens andre kan ha en måloppnåelse på eksempelvis 50 prosent.

Det er mulig å omgjøre en opplæringskontrakt til en lærekontrakt og omvendt underveis i læreløpet.

Opplæringen følger 2+2 modellen for yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring.

VG1 – VG2 – opplæring, verdiskapning 2 år.

Hva kan Uni-K tilby?

  • Å legge til rette for fagopplæring til elever som har behov for tilrettelagt undervisning og ekstra oppfølging.
  • Bli inkludert i en bedrift som har tilrettelagt arbeid og som daglig jobber med tilrettelegging av ulikt slag.
  • En seriøs og trygg bedrift med gode økonomiske resultater og ordnede forhold.
  • Det tilbys lønn til lærekandidatene ut fra gjeldende tariffavtale om bonuslønn i bedriften.
  • Flere sosiale arrangementer enn det som er vanlig i det ordinære arbeidslivet.
  • Flott kantine med tilbud om sunn mat og middag hver eneste dag.
  • Ha et tilrettelagt jobbtilbud etter endt læretid, hvis man passer inn i bedriften og det er ledig jobb.
  • Lærlingplass til elever som går ordinært løp og som skal formidles til det ordinære arbeids- markedet etter endt læretid.

Hvordan søke?

Elever fra videregående skole søker via Vigo på eget skjema.

Publisert:6. februar 2019